andisheh
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه
دبیرستان پسرانه غیردولتی اندیشه

توزیع کتب درسی و بسته آموزشی


کتب درسی دانش آموزان و بسته آموزشی از روز شنبه بیستم شهریور ماه طبق برنامه و با اطلاع رسانی قبلی ( از طریق پیامک )در محل مدرسه توزیع گردید .