andisheh
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه
دبیرستان پسرانه غیردولتی اندیشه

تعامل خانه و مدرسه ( آبان ماه )


بحول و قوه الهی برنامه دیدار والدین محترم دانش آموزان با دبیران گرامی و مربیان مدرسه با اطلاع قبلی در روز پنج شنبه 26 آبان ماه با حضور نماینده محترم انجمن اولیا و مربیان در محل آموزشگاه تشکیل گردید .

در این برنامه امورات آموزشی و درسی فرزندان و رفتارهای عمومی آنان مورد بررسی قرار گرفت.