andisheh
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه
دبیرستان پسرانه غیردولتی اندیشه

انتخابات انجمن اولیا و مربیان


پدر و مادر گرامی :

از اینکه بخشی از تعلیم و تربیت فرزندانتان را به ما سپرده اید خدا را شاکریم و از او نیز برای این مسؤلیت بس خطیر یاری می جوییم.نیک آگاهید که تنها در پرتو هماهنگی و تعامل اصولی اولیا و مربیان شاهد پیشرفت روز افزون علمی و معنوی فرزندانمان خواهیم بود ، لذا جا دارد ساعاتی را فارغ از کار بی پایان روزانه از نزدیک با خانه دوم عزیزانمان آشنا شویم تا با مشارکت و همکاری شما آنان را به موفقیت های روز افزون رهنمون سازیم.پیشاپیش از حضور ثمر بخش والدین محترم در فرایند انتخابات انجمن اولیا و مربیان سپاسگزاریم.ضمنا از تلاشهای پیگیر اعضای انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 1400-1399 در روانسازی فعالیتهای مدرسه تشکر و قدردانی می گردد .