andisheh
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه
دبیرستان پسرانه غیردولتی اندیشه

شبکه آموزشی شاد


دانش آموزان عزیز جهت راه اندازی سامانه آموزشی شاد لازم است نسبت به بروز رسانی سامانه شاد اقدام نموده و پس از احراز هویت با بردباری منتظر تشکیل کلاسها از هفدهم مهر ماه باشید.

ضمنا جهت هماهنگی :  1- نام و نام خانوادگی دانش آموزدر سامانه شاد به زبان فارسی ثبت گردد.

                               2- درج عکس پرسنلی دانش آموز در پروفایل سامانه شاد