andisheh
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه
دبیرستان پسرانه غیردولتی اندیشه

اولین روز مدرسه چگونه بود؟


با یاری خداوند متعال  فعالیتهای رسمی دبیرستان اندیشه با حضور کلیه دبیران محترم و دانش آموزان عزیزاز روز پنج شنبه اولین روز مهرماه  سال تحصیلی 1401-1400  بطور ویژه برنامه آغاز گردید.